Haurum kirke
Haurum sogn

Sognehusets adresse

Det fælles sognehus for Sall og Haurum-Houlbjerg-Granslev sogne er placeret på Villungsvej 16 i Houlbjerg

Sognehusets kalender

Studiekreds i Houlbjerg Sognehus

Skrevet: 07-02-2019
Vi er nogle stykker der har fået lyst til at sætte os sammen for at tale om noget der har med kristendom at gøre. I Tidsånd på radioens P1 har der været et tema hvor forskellige mennesker har formuleret bud på en ny trosbekendelse. De forskellige eksempler vil vi gerne læse, sammenligne og diskutere. Der er de senere år lavet mange nye bønner til brug i gudstjenesten. Dem vil vi også gerne se på og sammenligne med de gamle.

Måske læser én en dag en artikel eller en bog med et relevant emne for kristendommen, og så vil vi tage det på programmet. Der er med andre ord ikke et fuldt færdigt program, men vi vil hen ad vejen i fællesskab finde ud hvad vi tager op til diskussion eller som samtaleemne.

I skrivende stund er det også uklart hvor ofte vi vil mødes – og hvornår. Det må komme an på hvem der dukker op som interesserede. Man behøver heller ikke være med hver gang.

Men vi starter med at se på trosbekendelser onsdag d. 20. februar kl. 13.00 i Sognehuset. Vi går ud fra at det nok mest er pensionister der kunne være interesserede, men hvis nogen på arbejdsmarkedet gerne vil være med, lægger vi naturligvis møderne efter arbejdstid.

Hvis dette skulle have din interesse, vil jeg bede om at du sender mig en mail med din mail, så jeg kan sende besked om hvornår vi vil mødes. Og du kan tilkendegive om det skal være om aftenen i stedet for. Jeg håber I er nogen der kunne have lyst til at være med.

Send en mail til: [javascript protected email address]


Suppe i Sognehuset

Skrevet: 07-02-2019
Hver anden onsdag (i de ulige uger) kl. 10 - 12 har vi nu i et års tid mødtes og udvekslet erfaring, viden og gode råd om IT – eller i hvert fald forsøgt. Alle kan ikke altid alt, og når det gælder os pensionister og IT kan vi næsten vende den om: alle kan aldrig alt. Men nogen kan noget og nogen andre noget andet, og så støtter vi hinanden som vi nu bedst kan. Hen igennem efteråret har der imidlertid udviklet sig en hyggelig tradition med at vi efter et par timer med IT har spist frokost sammen.

Det koncept udvikler vi nu videre på.

I dag havde Nanny Lægdsgård købt ind til kartoffelporresuppe med sprød bacon. Og mens nogen talte om IT i salen, gik andre i gang med kartoffelskrællere og urteknive i køkkenet. Klokken 12 sad vi og sagde uhmm og eihh. Det var lækkert og hyggeligt. Og så hjalp vi hinanden med at rydde op, og betalte en 10’er.

Næste gang tager Bodil ingredienser med. Og det bliver spændende hvad vi så skal lave.

Alle er velkomne til at deltage. Man behøver ikke have et IT-problem, man kan bare være ude efter lidt god mad og hyggeligt samvær, og man behøver heller ikke være vaks med en skrællekniv. Måske kunne man have lyst til at spille et brætspil eller tage et spil kort, mens duften fra køkkenet breder sig.


Gospelkoret Sallvation

Skrevet: 07-12-2018
Gospelkoret Sallvation holder sidste øve gang inden jul / juleafslutning i Sall kirke mandag d. 10. december kl. 19.30.

Alle er velkomne til at komme og lytte og få drysset skønne toner, hygge og julestemning ned over sig.


JULEHYGGE torsdag 6. december kl. 19.30 i sognehuset i Houlbjerg

Skrevet: 30-11-2018
Der vil være kaffe, godter, fællessang, lotteri samt besøg af en fortæller fra Viborg fortællekreds, som vil fortælle en julehistorie. Tilmelding til kaffen gerne senest den 4. december til Kirsten Larsen: 30 34 27 95 eller vm30@privat.dk.

Alle er velkomne


HØJSKOLEAFTEN i sognehuset i Houlbjerg den 27. nov. kl 19.30 ved sognepræst Lene Sander

Skrevet: 15-11-2018
Aftenens emne: Hvad skete der egentlig, da danerne blev kristne – en rejse til Kongernes Jelling og ”omegn”

Kom og hør, hvad det var Lene sad og nørdede med i sin studieorlov.

Rejsen går til Vikingetidens Jelling, hvor vi møder den unge nye konge Harald Blåtand som lige har mistet sin medkonge, som også var hans far Gorm den gamle.

Harald står overfor nogle seriøse udfordringer.

Faretruende tæt på rumsterer den tysk-romerske kejser, der gladelig vil indlemme de vilde nordboere i sit rige. Det er Harald ikke interesseret i. Omvendt er han meget interesseret i den nye religion, der langsomt er begyndt at sive ind bl.a. sydfra. I Ribe lader folks sig allerede døbe for at kunne handle med de nye spændende handlende, der kommer til byen, som er kristne. Ansgar nordens apostel lader også røre på sig med sine kirkebyggerier, og munken Poppo bærer glødende kul for at overbevise Harald om den sande religion. Det skete en del, men desværre er det skriftlige kilder til denne del af vores historie få, men nyligt er der gjort mange nye arkæologiske fund, der kan være med til at kaste lys på en spændende del af Danmarkshistorien, hvor kongsgården rent faktisk lå i Jylland! Er du interesseret, så kom og hør mere.